POLITIKA KVALITETE

Pharmatheka Consult jedna je od vodećih malih tvrtki prisutnih na hrvatskom farmaceutskom tržištu. Osnovna djelatnost je zastupanje proizvođača, distribucija i veleprodaja medicinskih i farmaceutskih proizvoda, dodataka prehrani i biljnih pripravaka (nutraceutika), dermokozmetike i kozmetičkih proizvoda (kozmeceutika) te proizvoda za hranjenje i njegu dojenčadi i male djece. Poslovanje uključuje svakodnevnu i profesionalnu komunikaciju s liječnicima koji naše proizvode preporučuju svojim pacijentima, s ljekarnicima koji predstavljaju zadnju kariku u edukaciji pacijenata i krajnjih korisnika o učincima, primjeni i dobrobiti koje proizvodi imaju za korisnika te izravnu komunikaciju s krajnjim korisnicima naših proizvoda.i

Definiranjem politike sustava upravljanja kvalitetom opredijelili smo se za sustavno i učinkovito upravljanje kvalitetom proizvoda renomiranih proizvođača koje zastupamo i čije proizvode distribuiramo, kao i svih vlastitih proizvoda te usluga koje pružamo svojim kupcima i krajnjim korisnicima.

Kvalitetom i pouzdanošću usluge koju pružamo želimo proširiti tržište našeg djelovanja, a svim našim poslovnim partnerima ponuditi i osigurati dugotrajnu poslovnu suradnju. Poslovna suradnja uvijek ima najmanje dvije strane, a naša je želja kontinuirano raditi na poboljšanjima, kako bi obje strane bile u potpunosti zadovoljne. Kvalitetan proizvod i usluga, brzina isporuke, profesionalnost i uslužnost naših djelatnika ključne su odrednice Pharmatheke Consult kao kvalitetnog i pouzdanog partnera.

Primjenom načela i zahtjeva međunarodne norme ISO 9001:2015 težimo ostvarenju stalnih poboljšanja, kroz unaprjeđivanje poslovnih procesa unutar tvrtke i kroz dobru koordinaciju svih poslovnih procesa. Samo tako možemo biti sigurni da podižemo razinu ukupne kvalitete poslovanja. Sustav upravljanja kvalitetom temelji se na načelima usmjerenosti prema zadovoljavanju postavljenih zahtjeva i ispunjavanju očekivanja kupaca i korisnika. Naš glavni fokus je kvaliteta i sigurnost svih proizvoda iz prodajnog asortimana, a osobito kvaliteta i sigurnost naših vlastitih proizvoda. To je ujedno i preduvjet za razvoj optimalnih partnerskih odnosa s kupcima i korisnicima proizvoda.

Naši kupci i korisnici imaju povjerenje u nas, ali isto tako i u proizvode koje nudimo na tržištu, bez obzira radi li se o proizvodima naših partnera koje zastupamo ili o našim vlastitim proizvodima. Smatramo da je za postignuto povjerenje zaslužna upravo kvaliteta. Stoga nam kvaliteta predstavlja platformu za postizanje održivog rasta i razvoja. Povjerenje temeljeno na kvaliteti, ugledu i visokim standardima koje postavljamo od 1996. godine, kada je tvrtka osnovana, naše je osnovno opredjeljenje u svakodnevnom radu i u svim segmentima poslovanja.

Naša trajna obaveza upravo je kvaliteta naših proizvoda. Stoga sustav upravljanja kvalitetom, uspostavljen prema normi ISO 9001:2015, održavamo uz osiguravanje bezuvjetne sukladnosti svih naših proizvoda s primjenjivim zakonskim propisima i zahtjevima kupaca i krajnjih korisnika. U tom cilju neprekidno radimo na edukaciji svih naših zaposlenika, kao i na izgradnji i jačanju svijesti o tome koliko je kvaliteta važna. Veliku pozornost poklanjamo kontinuiranom ulaganju u osposobljavanje, izobrazbu i napredovanje zaposlenika. Od njih očekujemo profesionalnost, odgovornost te ispunjavanje radnih zadataka. Educirani, motivirani i zadovoljni zaposlenici, njihovo znanje, iskustvo i odgovoran odnos prema radu predstavljaju preduvjete za najbolje rezultate.

Pharmatheka Consult će i ubuduće sve upravljačke odluke donositi na načelima dobrog upravljanja koje se zasniva na uvažavanju stvarnih i mjerljivih činjenica, na argumentima, pravodobnom informiranju, uključivanju svih zainteresiranih strana te redovitom analiziranju učinaka svih donesenih odluka.

Pharmatheka Consult d.o.o.
Danijela Kovačević, predsjednica uprave

Dokument: Politika kvalitete
Revizija 02/ 22.10.2022.

VIZIJA I MISIJA

VIZIJA

Pharmatheka Consult će biti prepoznatljiva tvrtka za kvalitetne, pouzdane i inovativne proizvode namijenjene prevenciji, očuvanju zdravlja, poboljšanju fizioloških funkcija organizma i boljoj kvaliteti života. U istraživanju i razvoju vlastitih proizvoda primarno ćemo koristiti prirodne tvari, čiji se učinci na zdravlje temelje na znanstvenim dokazima. U razvoju proizvoda vodit ćemo se principima integrativne medicine.

MISIJA

Naš je zadatak razvijati kvalitetne proizvode koji će ispuniti potrebe i očekivanja korisnika. Naš portfelj čine proizvodi iz vlastitog razvoja i odabrani brendovi naših partnera u području rinologije, fitoterapije, dijetoterapije, dermatologije i kozmetologije. Osobitu pažnju posvećujemo stručnoj suradnji s liječnicima, ljekarnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima koji su u neposrednom kontaktu sa svojim pacijentima, ujedno korisnicima naših proizvoda. Svakodnevno komuniciramo preko suvremenih i digitalnih mreža informiranja, u nastojanju da uvijek budemo dostupni našim partnerima i korisnicima proizvoda. U radu primjenjujemo načela dobre distribucijske prakse i sustava upravljanja kvalitetom.

Dokument: Vizija i misija
Revizija 02/ 22.10.2022.